กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่สรวย หมู่ 5 ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย_ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย คาดว่าจะมีฝนตกหนักต่อเนื่อง

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 7 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 19:18:15
 
บ.แม่สรวย หมู่ 5 ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย_ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย คาดว่าจะมีฝนตกหนักต่อเนื่อง_คุณ อินทน เกเย็น
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS