กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันพุธที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 8 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:30:34
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพุธที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- วันที่ ๗ ส.ค. ๕๕ เวลา ๒๐.๐๐ น. ทธ.ประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่
จ.ตาก เชียงราย และน่าน ในระหว่างวันที่ ๗ – ๘ ส.ค. ๕๕

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๗ ส.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๘ ส.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๖

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๗ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๘.๙ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๖.๑๗ น. ตามเวลาประเทศไทย WESTERN TURKEY ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวตังเกี๋ย ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ในระยะ ๑-๒ วันนี้ไว้ด้วย

         อนึ่ง พายุ “ไห่คุ้ย” (HAIKUI) บริเวณด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะไต้หวัน มีแนวโน้มเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน ในช่วงเช้าของวันนี้ (๘ ส.ค. ๕๕) พายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ๒๔.๘ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕

         - บ.อิต่อง ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๔๕ มม. (นายนิพันธ์ สูนคำ)

         - บ.บ่อหลวง ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๕ มม. (นายสาโรจน์ อุปจักร)

         - บ.แม่สลิดหลวง ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๕ มม. (นายแรม ไพศาลสายชล)

         - บ.หล่ายห้วย ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสมศรี มีทา)

         - .ไร่ป้า ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสันติพงษ์ ความสุขล้ำ)

- บ.เหมืองแดงใต้ ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายบุญรัตน์ คำเงิน)

         - บ.หินดาดตะวัน ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายประทีป กลีบเมฆ)        - บ.สันผักฮี ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายบรรจง หมื่นแสน)

         - บ.ท่าน้ำ ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสนทยา คูหาวรรณ)

         - บ.น้ำจาเหนือ ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายกระจ่าง ชัยมณี)

         - บ.หนองน้ำ ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายวิชาญ แซมหิรัญ)

         - .นาอ้อม ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆในช่วงเช้า (นายแก้ว บุญเทพ)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

            - จังหวัดตาก :        อำเภอท่าสองยาง (เครือข่ายฯ จำนวน ๓๑ คน) อำเภอแม่สอด (เครือข่ายฯ จำนวน ๒๐ คน)
                                      อำเภอแม่ระมาด (เครือข่ายฯ จำนวน ๒๕๗ คน)

         - จังหวัดกาญจนบุรี : อำเภอทองผาภูมิ (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๒๘ คน) อำเภอไทรโยค (เครือข่ายฯ จำนวน ๗๓ คน)   

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 

 

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS