กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 9 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:30:17
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- วานนี้ (๘ ส.ค.๕๕) เกิดดินไหลบริเวณถนนหลวงหมายเลข ๑๐๕ สายแม่สอด-แม่สะเรียง กม.ที่๕๗ ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เป็นแนวยาว ๑๕๐ เมตร ส่งผลให้เส้นทางการจราจรสัญจรไม่ได้ ๑ ช่องทาง

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๘ ส.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๙ ส.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๕.๓ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๒๐.๑ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕เวลา ๐๕.๔๒ น.ตามเวลาประเทศไทย SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำ
กำลังแรงบริเวณอ่าวตังเกี๋ย ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลัง
ปานกลาง ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนหนาแน่น และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักในระยะ ๑-๒ วันนี้  

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จังหวัดพะเยา ๗๖.๑ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕

         - บ.แม่นะ ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นายธีรยุทธ อุทธาปา)

         - บ.แม่นาเติงใน ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายสมชาย พงษ์เทพ)

         - บ.ห้วยขุ่น ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายปรีชา จำแน่)

         - บ.บ้านธารทิพย์ ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายหมิน สิงห์ทอง )

         - บ.วังบาล ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๕ มม. (นายวินัย ทาสุวรรณ)

         - บ.สว้าเหนือและนาหลุม ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๕ มม. (นายพุธ สุยะ)

         - บ.ผักเฮือก ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายก๋อง อุปจักร์)

         - .สันกลาง ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๕ มม. (นายยุทธ มานะ)

- บ.น้ำมินเหนือ ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๕ มม. (นายปรีชา หน่อแนว)

         - บ.ห้วยไร่ ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นางสมพร พงษ์สุวรรณ)

- บ.แม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายทวี จินา)

         - บ.เค็ม ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายศักดิ์ทอง ปัญจา)

         - บ.นาปลากั้ง ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายแวว แดงเงิน)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

            - จังหวัดแม่ฮ่องสอน : อำเภอปาย (เครือข่ายฯ จำนวน ๖๙ คน) อำเภอขุนยวม (เครือข่ายฯ จำนวน ๘๓ คน)

         - จังหวัดพะเยา : อำเภอปง (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๒๓ คน) อำเภอเชียงคำ (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๑๑ คน)

          - จังหวัดเพชรบูรณ์ : อำเภอหล่มสัก (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๖๐ คน) อำเภอหล่มเก่า (เครือข่ายฯ จำนวน ๘๘ คน)
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS