กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
ประกาศฉบับที่ ๒๔/๒๕๕๕ ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระยะ ๑ – ๒ วันนี้

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 9 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 17:00:09
 

ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี

เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระยะ ๑-๒ วันนี้

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณี
และประชาชนทั่วไป พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา และเพชรบูรณ์
เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระหว่างวัน
ที่๙ –๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยอำเภอเมือง ปาย ขุนยวม แม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอนอำเภอบ่อเกลือ ปัว ท่าวังผา นาหมื่น เวียงสา จังหวัดน่าน อำเภอเมือง ปง เชียงคำ จังหวัดพะเยา และอำเภอเมือง หล่มเก่า หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
เนื่องจาก
มีฝนตกต่อเนื่อง ระดับน้ำในลำคลองเพิ่มสูงขึ้น และน้ำป่าไหลหลากใน
บางพื้นที่แล้ว ทั้งนี้ให้อาสาสมัครเครือข่ายฯ ของกรมทรัพยากรธรณี เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัย ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือน สถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวัง
ที่ได้มีการอบรมไว้แล้ว
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๒๔/๒๕๕๕ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕

เวลา ๑๗.๐๐ น.

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS