กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 10 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:30:58
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- วันที่ (๙ ส.ค.๕๕) เวลา ๑๗.๐๐ น. ทธ.ประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา และเพชรบูรณ์ ในระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ ส.ค.๕๕

- วันที่ (๙ ส.ค.๕๕) เครือข่าย ทธ. แจ้งว่าน้ำป่าไหลหลาก บริเวณพื้นที่บ้านแม่นะ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายเล็กน้อย

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๙ ส.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๐ ส.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๗

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๗ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๒๑๔.๑ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๓๓ น. ตามเวลาประเทศไทย VANUATU ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกี๋ย ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนหนาแน่น และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ต่อไปอีก - วัน ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักในระยะนี้  

            - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ สถานีการเกษตร จังหวัดน่าน ๗๓.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕

            - บ.ดอยน้ำเพียงดิน ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๑๐ มม. (นายหมื่น แซ่สง)

            - บ.สมุนไพร ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐๐ มม. (นายจีรศักดิ์ ปิติกำธร)

            - บ.ฮวก ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายเชิด ศรีใจวงค์)

            - บ.โจะโหวะเหนือ ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นางอรอุมา ใจมีธา)

            - บ.นาตอน ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายโชติช่วง จันทอง)

            - บ.ต้นเกลือ ต.แม่พลู อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายลอย ปาคา)

            - บ.ห้วยลึก ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสุภวัทน์ อักขระ)

            - บ.โนกกข่า ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายพรชัย จันทีเทศ)

            - บ.ทุ่งพระ ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายไพรวรรณ์ พุดขุนทด)

            - บ.น้ำอ้อม ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายวิเชียร ตุ้มทอง)

- บ.โสกกล้า ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายบุญโฮม จำปานิล)

- .ห้วยขุ่น ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายปรีชา จำแน่)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

            - จังหวัดน่าน :            อำเภอท่าวังผา (เครือข่ายฯ จำนวน ๗ คน) อำเภอเมือง (เครือข่ายฯ จำนวน ๕๘ คน)                                                                             อำเภอบ่อเกลือ (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๔ คน) อำเภอเวียงสา (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๐๐ คน)

                                           อำเภอนาหมื่น (เครือข่ายฯ จำนวน ๙๗ คน) อำเภอนาน้อย (เครือข่ายฯ จำนวน ๕๕ คน)

            - จังหวัดเพชรบูรณ์ :     อำเภอหล่มสัก (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๖๐ คน) อำเภอหล่มเก่า (เครือข่ายฯ จำนวน ๘๘ คน)

            - จังหวัดแม่ฮ่องสอน :   อำเภอปาย (เครือข่ายฯ จำนวน ๖๙ คน) อำเภอขุนยวม (เครือข่ายฯ จำนวน ๘๓ คน)

            - จังหวัดพะเยา :         อำเภอปง (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๒๓ คน) อำเภอเชียงคำ (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๑๑ คน)

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS