กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันเสาร์ที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 11 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 10:30:53
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันเสาร์ที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๑๐ ส.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๑ ส.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๑

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

         - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๖.๒ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๓.๑ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่            ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๐.๓๗ น. ตามเวลาประเทศไทย FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA            ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัด ปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลง ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงอยู่ในเกณฑ์กระจายถึงเกือบทั่วไป แต่ยังคงมีฝนตกหนัก บางแห่งบริเวณภาคเหนือ และภาคกลาง         ด้านตะวันตกในระยะนี้

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ ดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ ๖๕.๗ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๕

            - บ.อิต่อง ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๔๐ มม. (นายนิพนธ์ สูนคำ)

         - บ.ยางขาว ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๑๐ มม. (นายอุบล แสงผา)

         - บ.เสน่ห์พ่อง ต.ใล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐๐ มม. (นางนุชจารีย์ เสตะพันธ์)

         - บ.รักไทย ต.ชมพู อ.เนินมาะปราง จ.พิษณุโลก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายประสงค์ อารมณ์ชื่น)

         - บ.ดินโส ต.สหกรณ์นิคม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายราตรี เดชเดชา)

         - บ.ห้วยเขย่ง ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๒ มม. (นายสมจิตร์ มหานิล)

         - บ.หาดงิ้ว ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสุเทพ กลีมเมฆ)

         - บ.เวียคาดี้ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายทองคำ เสดวงชัย)

         - บ.ใหม่ลำกระโดน ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายเสน่ห์ พลรบ)

         - บ.จันตาแป๊ะ ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายบุญรอด แก้วกัณหา)

         - บ.หนองเต็ง ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายเจริญ นันตา)

         - บ.น้ำรู ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายประพัฒ สมจา)

- บ.สัมตาพุด ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายดำรงค์ บึงกรด)

- .บ่อหลวง ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายสาโรจน์ อุปจักร)

- .ห้วยส้ม ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายฝาย ต๊ะกิติ)

- .น้ำสีใต้ ต.ปลิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายหมอ อินมาตย์)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

            - จังหวัดกาญจนบุรี : อำเภอทองผาภูมิ (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๒๘ คน) อำเภอสังขละ (เครือข่ายฯ จำนวน ๖๙ คน)                                                        อำเภอไทรโยค (เครือข่ายฯ จำนวน ๗๓ คน) อำเภอศรีสวัสดิ์ (เครือข่ายฯ จำนวน ๘๘ คน)

                                   

 

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS