กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เหมืองแบ่ง หมู่ 11 ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล้กน้อยตกต่อเนื่องตลอดทั้งวัน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 11 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 09:44:41
 
บ.เหมืองแบ่ง หมู่ 11 ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล้กน้อยตกต่อเนื่องตลอดทั้งวัน_คุณ สมบูรณ์ ศรีธรรม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS