กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย ตกต่อเนื่องจากเมื่อคืนนี้

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 11 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 09:46:35
 
บ.โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย ตกต่อเนื่องจากเมื่อคืนนี้_คุณ บุบผา อินทน
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS