กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 12 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 11:00:54
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๑๑ ส.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒ ส.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๖

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

         - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๕.๑ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๙.๗ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๕.๒๔ น. ตามเวลาประเทศไทย NORTHWESTERN IRAN ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

- วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๙.๒๓ น. เกิดแผ่นดินไหวบนบกขนาด ๖.๔ ริกเตอร์ ที่ระดับความลึก ๙.๙ กิโลเมตร ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอิหร่าน ศูนย์กลางอยู่ห่างจากเมืองทาบริซไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ๖๐ กิโลเมตร จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้ ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว ๒๕๐ ราย และบาดเจ็บมากกว่า ๒,๐๐๐ คน (ที่มา : สำนักข่าว CNN)

๒. สภาพอากาศ

         - ร่องมรสุมเลื่อนไปพาดผ่านตอนบนของประเทศพม่า ลาว และเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลง
อยู่ในเกณฑ์กระจายถึงเกือบทั่วไป แต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ และภาคกลางด้านตะวันตก

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ๓๓.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕

         - บ.ประจำไม้ ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายมัย สีคำ)

         - บ.ปลวกง่าม ต.ชมพู อ.เนินมาะปราง จ.พิษณุโลก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายชวน ผสม)

         - บ.ใหญ่ลำกระโดน ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายบุญส่ง บุญกระจ่าง)

            - บ.สันทรายมูล ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายดวงจันทร์ จันทาพล)

         - บ.หัวแม่โถ ต.แม่โถ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายเอกภักดิ์ คาวีพนา)

         - บ.จอมจันทร์ ต.สันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายบุญส่ง สันทะบุตร)

         - บ.สันผักฮี ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายบรรจง นาหมื่น)

         - บ.เผ่าไทย ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นายวิชิต แสงบัญญา)

         - บ.ทุ่งกระบอก ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายตรวจ สนเถ็ง)

         - บ.แก้งเรืองพัฒนา ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายคำไหล สีสันต์)

         - บ.หนองเม็ก ต.ห้วยชา อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายอำนวย ภูธร)

         - บ.โสกกล้า ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายบุญโฮม จำปานิล)

         - บ.ท่าเสลา ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายประเทือง ใจเย็น)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

            - เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS