กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันจันทร์ที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 13 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 10:30:30
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันจันทร์ที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๑๒ ส.ค. ๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๓ ส.ค. ๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๔

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

-

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

         - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๗ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๐๗.๑ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่            ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๒.๔๓ น. ตามเวลาประเทศไทย MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA ไม่มีรายงาน     ความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศลาว และเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัด   ปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนอยู่ในเกณฑ์กระจาย       ถึงเกือบทั่วไป และยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือในระยะนี้

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จังหวัดเชียงใหม่ ๒๑.๑ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๕

            - บ.อีต่อง ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายนิพนธ์ สูนคำ)

         - บ.ประจำไม้ ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายมัย สีคำ)

         - บ.เขาลอย ต.ซากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสวสัดิ์ แซ่หลี)

         - บ.ตรอกหนองบน ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายชรินทร์ ใจงาม)

         - บ.ดอยต่อ ต.สันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายจรูญ กันแก้ว)

         - บ.ดง ต.สันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสุทัน แก้วบินตา)

         - บ.ปางข้าวสาร ต.แม่เลย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายพูล ขุนหมื่น)

         - บ.สวนป่า ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายบุญชู โชติพรม)

         - บ.ตาพลาย ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายธงชัย สิงห์ภูมิ)

         - บ.หนองไม้หอม ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายประทีป โถเรศ)

         - บ.ทุ่งเพล ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี ท้องฟ้าสลัวๆ ไม่มีฝนตก (นายศุภชัย สารทรัพย์)

         - บ.ตะบกเตี้ย ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย (นายศิริพงษ์ ศรีงาม)

- บ.สำนักทอง ต.สำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง ท้องฟ้าสลัวๆ ไม่มีฝนตก (นายพิรัตน์ วรพิทย์พงศ์)

- .ธรรมสถิตย์ ต.สำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายต๋อย เทพประสิทธ์)

- .เจ็ดลูกเนิน ต.ซากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายวินัย ยมหา)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

            - เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS