กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ประจำไม้ หมู่ 4 ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆในช่วงเช้า

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 13 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 10:07:58
 
บ.ประจำไม้ หมู่ 4 ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆในช่วงเช้า_คุณ มัย สีคำ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS