กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:30:06
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๑๓ ส.ค. ๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๔ ส.ค. ๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๗ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๐.๒ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๔.๑๒ น. ตามเวลาประเทศไทย OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณอ่าวตังเกี๋ย ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนอยู่ในเกณฑ์กระจายและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน อนึ่ง พายุโซนร้อน “ไคตั้ก” ทางตะวันออกของเกาะลูซอน ประเทศฟิลิปปินส์ มีทิศทางการเคลื่อนตัวไปทางเกาะไต้หวัน และด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ สถานีการเกษตรบางนา กรุงเทพฯ ๔๔.๑ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕

            - บ.นาปลาจาด ต.ห้วยผา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๔ มม. (นายชาตรี คำจั่ง)

         - บ.ตาลเจ็ดตัน ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสำเริง ตังกุรา)

         - บ.ริมกก ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายประสงค์ ใจยะ)

         - บ.สันมะนะ ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสิงห์ทอง จันต๊ะมา)

         - บ.หล่ายห้วย ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสมศรี มีทา)

         - บ.ฮวก ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายเชิด ศรีใจวงศ์)

         - บ.ดอนมูล ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน เช้านี้ท้องฟ้าสลัวๆ ไม่มีฝนตก (นายสนิท อินคำ)

         - บ.ปางไม้ ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่ เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายอิจ กิ่งสุภา)

         - บ.เกาะแก้ว ต.ปางมะค่า อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายพันธ์ เกษกำจร)

         - บ.แปลงสี่-แม่พืช ต.คลองพัฒนาพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายพันธ์ บุญเรืองศรี)

         - บ.โสมสวรรค์ ต.โนนทอง อ.นายูง จ.อุดรธานี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายถาวร ประจัญกล้า)

         - บ.ม่วง ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสมพงษ์ มาตะรักษ์)

- บ.ภูเขาทอง ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายอนุวรรัตน์ ธานัย)

- .หัวควน ต.น้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลา เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายนุกูล อินทร์ชัยทอง)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

            - เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS