กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หล่ายห้วย ม.8 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม.สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:06:31
 
บ.หล่ายห้วย ม.8 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม.สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก คุณสมศรี มีทา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS