กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 15 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:30:01
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๑๔ ส.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๕ ส.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๒

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๖ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๔๖.๒ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๖.๕๖ น. ตามเวลาประเทศไทย OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณอ่าวตังเกี๋ย ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนกระจายและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคกลาง อนึ่ง พายุโซนร้อน “ไคตั้ก” ทางตะวันออกของเกาะลูซอน ประเทศฟิลิปปินส์ มีทิศทางการเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกอย่างช้าๆ คาดว่าจะเคลื่อนตัวลงทะเลจีนใต้ในวันนี้ (๑๕ ส.ค.๒๕๕๕)

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ สถานีการเกษตร จ.เชียงราย ๗๓.๘ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕

            - บ.แม่ข้าวต้มท่าสุ ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นายบุญเริ่ม ดวงแก้ว)

         - บ.อีต่อง ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายนิพนธ์ สูนคำ)

         - บ.อีก้อป่ากล้วย ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายธงชัย วิบูลจิตเจริญ)

         - บ.เวียคาดี้ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายทองคำ เสดวงชัย)

         - บ.แม่เมือง ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายจรินทร์ วงศ์ธานี)

         - บ.หัวบุ่ง ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นางปราณี ศรีพุทโธ)

         - บ.บุพราหมณ์ ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสมหมาย คงครบุรี)

         - บ.ตะบกเตี้ย ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายภิรมย์ แย้มสวน)

         - บ.คลองตะเคียน ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายพุธ อ่วมรักษา)

         - บ.สันตะวา ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายวิเชียร บุญจัน)

         - บ.คลองผักขม ต.ท่าแยก อ.เมือง จ.สระแก้ว เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายธนวัฒน์ สีหนา)

         - บ.จัดสรร ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายอำนาจ ยิ้มถนอม)

- .วงษ์พัฒนา ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายธวัช ไกรศรี)

- บ.ห้วยห้อม ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายศรี เมืองมูล)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

            - เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS