กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
ประกาศฉบับที่ ๒๕/๒๕๕๕ ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระยะ ๑ – ๒ วันนี้

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 16 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 16:03:53
 

ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี

เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระยะ ๑-๒ วันนี้

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณี และประชาชนทั่วไป พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี และตาก เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยอำเภอสังขละบุรี ทองผาภูมิ ไทรโยค ศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี และอำเภอแม่สอด แม่ระมาด ท่าสองยาง จังหวัดตาก เนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่อง ระดับน้ำในลำคลองเพิ่มสูงขึ้น และในบางพื้นที่น้ำเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีแดงขุ่นแล้ว ทั้งนี้ให้อาสาสมัครเครือข่ายฯ ของกรมทรัพยากรธรณี เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัย ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง หากเกิดเหตุให้แจ้งเตือน สถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้ว
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๒๕/๒๕๕๕ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕

เวลา ๑๖.๐๐ น.

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS