กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 16 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:30:26
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๑๕ ส.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖ ส.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๕.๒ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๗๓.๑ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่  ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๖.๔๕ น. ตามเวลาประเทศไทย OFFSHORE EL SALVADOR ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศพม่า ภาคเหนือตอนบน และลาว เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกี๋ย ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนกระจายถึงเกือบทั่วไปและมีฝนตกหนักบางแห่ง อนึ่ง พายุโซนร้อน “ไคตั๊ก” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ทางทิศตะวันตกของเกาะลูซอน ประเทศฟิลิปปินส์ มีทิศทางการเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อย คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕

           - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ สถานีการเกษตร จ.เชียงราย ๗๓.๘ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕

              - บ.ต๊ำใน ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายสร้อย จักไม้)

           - บ.น้ำไพร ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายสุกัน ปานคาน)

           - บ.พร้าว ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายผัด เมืองมา)

           - บ.หนองบัว ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายบรรเทิง บุญธรรม)

           - บ.เวียคาดี้ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายทองคำ เสดวงชัย)

           - บ.ปงทอง ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายประพจน์ จันตะมะ)

           - บ.ห้วยไร่ ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายแสวง ใสศรี)

           - บ.นาบอน ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายบุญถ้วน เนตรภักดี)

           - บ.โนนสว่าง ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายบุญชิน แก้วทำมัง)

           - บ.ยางขาว ต.ปรังผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ฝนตกหนัก (นายธวัชชัย อิ่มสุข)

           - บ.แม่เฟือง ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ยังไม่มีฝนตก (นายจรินทร์ วงศ์ธานี)

           - บ.หนองเม็ก ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายอำนวย ภูธร)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

            - เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS