กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ท่าผา ม.11 ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 60 มม. สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 17 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:15:58
 
บ.ท่าผา ม.11 ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 60 มม. สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย คุณหลวง บัวระเพชร
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS