FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันเสาร์ที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 18 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 10:30:43
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันเสาร์ที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๑๗ ส.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๘ ส.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๕.๐ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๒๒.๒ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่             ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๓.๒๐ น. ตามเวลาประเทศไทย TAIWAN ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - เมื่อเวลา ๐๔.๐๐ น. วันนี้ พายุไต้ฝุ่น “ไคตั๊ก” (KAI-TAK) ได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อน และได้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งเมืองกว๋างนินห์ ประเทศเวียดนามตอนบนแล้ว พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางตะวันตกค่อนทางเหนือ คาดว่าจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศลาวในระยะต่อไป ซึ่งจะส่งผลให้ในช่วงวันที่ ๑๘ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

           - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.เมือง จ.ระนอง ๓๓.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๕

              - บ.บ่อไร่ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นายอำนาจ ยิ้มถนอม)

           - บ.ตาพลาย ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายธงชัย สิงห์ภูมิ)

           - บ.บางมัน ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นางระพี น้ำจันทร์)

           - บ.คลองทราย ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายจำเนียร สาลี)

           - บ.เขาหยวก ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นางปิยะวรรณ ง่วนชู)

           - บ.ห้วยไทรงาม ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายสุพจน์ รัศมีเดือน)

           - บ.หนองไม้หอม ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายประทีป โถเรศ)

           - บ.ตกบกเตี๊ย ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายศิริพงษ์ ศรีงาม)

           - บ.กำพวน ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายอ้าหมาด หาญจิตร)

           - บ.น้ำทิพย์ ต.เขาทะลุ อ.สวี จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายชาญชัย ศรียาภัย)

           - บ.นานนท์ ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายวิชาญ งามโฉม)

           - บ.ฉานเรน ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายศักดา พุทธประสิทธิ์)

            - บ.แก้งเรืองพัฒน์ ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายคำไหล สีสันต์)

           - บ.พญาบน ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายเสวย สร้อยเงิน)

           - บ.โคกสะอาด ต.โคกสะอาด อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายใหม่ จันทร์โท)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 

            - จังหวัดตราด : อำเภอเขาสมิง (เครือข่ายฯ จำนวน ๘๖ คน) อำเภอบ่อไร่ (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๐๑ คน)                  - จังหวัดระนอง : อำเภอกระบุรี (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๐๐ คน) อำเภอสุขสำราญ (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๓ คน)

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel