FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันอาทิตย์ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 19 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 10:30:57
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอาทิตย์ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๑๘ ส.ค. ๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๙ ส.ค. ๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๑

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

         - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๕.๑ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๙.๘ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่             ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๕๖ น. ตามเวลาประเทศไทย NORTHERN SUMATRA , INDONESIA ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - พายุดีเปรสชัน “ไคตั๊ก” ได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแล้ว โดยอยู่บริเวณประเทศพม่า            ทำให้ประเทศไทยมีฝนกระจายถึงเกือบทั่วไป และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคกลางด้านตะวันตก        ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตกในระยะนี้

           - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.เมือง จ.กระบี่ ๖๕.๔ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕

              - บ.ห้วยโต้ ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นายยงยุทธ บุญฤทธิ์)

           - บ.คลองทราย ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายจำเนียร สาลี)

           - บ.บ่อไร่ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๕ มม. (นายอำนาจ ยิ้มถนอม)

           - บ.หล่อยูงตะวันออก ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายประทีป ภูมิรักษ์)

           - บ.ห้วยเหรียง ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสมเนต ดวงขวัญ)

           - บ.คลองใหญ่ ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายนิยม เกิดสุข)

             - บ.หัวเรือ ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายจรวย นิชกิจ)

           - บ.บางมัน ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นางระพี น้ำจันทร์)

           - บ.โตก ต.บ้านโตก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายลำพัน พรมท่อน)

           - บ.ยอดน้ำ ต.เขาน้อย อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสถิต ขุนประดิษฐ์)

           - บ.วังไทร ต.ป่าร่อน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายฉลาด ดำศรี)

           - บ.สันเก้ากอม ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นางสีพิน คำนาลักษณ์)

           - บ.ทุ่งกระบอก ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายตรวจ สนเถ็ง)

           - บ.เทพพนม ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสมพงษ์ ดำเขียว)

           - บ.ทุ่งตะโก ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสมพร วังคีรี)

           - บ.ตรอกโสน ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย (นายสาเก ชายชิต)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 

            - จังหวัดตราด : อำเภอเขาสมิง (เครือข่ายฯ จำนวน ๘๖ คน) อำเภอบ่อไร่ (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๐๑ คน)                  - จังหวัดระนอง : อำเภอกะเปอร์ (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๓๘ คน) อำเภอสุขสำราญ (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๓ คน)

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel