กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โตก ม.12 ต.บ้านโตก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก มีแดดออก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 19 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 10:11:04
 
บ.โตก ม.12 ต.บ้านโตก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก มีแดดออก_คุณ ลำพัน พรมท่อน
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS