FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บางมัน ม.1 ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง_เวลา 07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30มม. สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ฝนตกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 19 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 10.12น.
 
บ.บางมัน ม.1 ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง_เวลา 07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30มม. สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ฝนตกเล็กน้อย_คุณระพี น้ำจันทร์
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel