FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 20 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:30:02
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- วานนี้ ๑๙ ส.ค. ๕๕ เกิดดินไหลข้างทางหลายจุด บริเวณเส้นทางปัว-บ่อเกลือ จังหวัดน่าน ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ ๒๒-๓๐ ส่งผลให้รถไม่สามารถสัญจรได้ชั่วคราว

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๑๙ ส.ค. ๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๒๐ ส.ค. ๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

         - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๖.๒ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๗๗.๓ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๕.๔๑ น.ตามเวลาประเทศไทย NEAR NORTH COAST OF NEW GUINEA, P.N.G. ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศพม่า ลาว และเวียดนามตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำในอ่าวตังเกี๋ย ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้ประเทศไทยมีฝนกระจาย ถึงเกือบทั่วไป และมีฝนตกหนักบางแห่ง

           - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.เมือง จ.ตราด ๘๕.๑ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕

              - บ.ตาพลาย ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายวิเชียร ถีระวงษ์)

           - ฐานเฝ้าระวังที่ ๔ (ไก่แบ้) ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายลือชัย ศรีไสยยาศน์)

           - บ.บ่อไร่ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายอำนาจ ยิ้มถนอม)

           - บ.ทุ่งตะโก ต.วังโป่ง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายจรวย นิชกิจ)

           - บ.บางมัน ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นางระพี น้ำจันทร์)

           - บ.โตก ต.บ้านโตก อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสมพร วังคีรี)

           - บ.สะแกเครือ ต.นาฝาย อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายเอกชัย จันมา)

           - บ.โนนเตาเหล็ก ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายทองสุข แพงทอง)

           - บ.นาแค ต.นาแค อ.นายูง จ.อุดรธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสมบูรณ์ พรมสุข)

           - อุทยานที่ กช.๕ (เกาะรัง) ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสมศักดิ์ คล่องแคล้ว)

           - บ.ตายอย ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายถ่อน สระพล)

           - บ.ห้วยโต้ ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายยงยุทธ บุญฤทธิ์)

           - บ.ห้วยน้ำแก้ว ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายยงยุทธ คงน้อย)

             - บ.ธารปลิว ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายวรรณเดช สงขาว)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

            - เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel