กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หัวฝาย ม.3 ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 20 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 19:41:31
 
บ.หัวฝาย ม.3 ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก คุณสมศักดิ์ แซ่ลี้
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS