FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 21 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:18:05
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๒๐ ส.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๒๑ ส.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๐

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

            - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๖ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๔๔.๕ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๔.๔๕ น. ตามเวลาประเทศไทย HALMAHERA, INDONESIA ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศพม่า ลาว และเวียดนามตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำในอ่าวตังเกี๋ย ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนกระจายถึงเกือบทั่วไป และมีฝนตกหนักบางแห่ง อนึ่ง พายุไต้ฝุ่น “เทมบิง” (TEMBIN) ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะลูซอน ประเทศฟิลิปปินส์ มีทิศทางการเคลื่อนตัวไปทางใต้หวัน และประเทศจีนตอนใต้ ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทาง

           - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.เมือง จ.ลำพูน ๘๕.๓ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕

              - บ.หนองบัว ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๘ มม. (นายบรรเทิง บุญธรรม)

           - บ.หน้าเหมือง ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายจิรภา ช่วยชู)

              - บ.เปร็ต ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นางจุรีรัตน์ สามารถ)

           - บ.ท่าน้อย ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายไพรัต ชูพันธุ์)

           - บ.ห้วยไร่ ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสมพร พงษ์สุวรรณ)

           - บ.น้ำมินเหนือ ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายปรีชา หน่อแนว)

           - บ.หลวง ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายสะอาด เป็นกล)

           - บ.ท่าเรือ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายเฉลิมชัย คลองงาม)

           - บ.นาปลากั้ง ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายแวว แดงเงิน)

           - บ.ปางอ้า ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายบานเย็น เครือพุก)

           - บ.ห้วยเดื่อ ต.ทาคุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายทองอินทร์ สมบัติใหม่)

           - บ.ห้วยแก้ว ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายสุพล จิโน)

           - บ.ห้วยหมือ ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายยอดยิ่ง แซ่จง)

           - บ.สันติคีรี ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายพิธิธร ปิติกุล)

           - บ.ควน ต.เทพกษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย (นางบุปผา จิตมั่น)

             - บ.ปางไม้ ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่ ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายอิจ กิ่งสุภา)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 

- จังหวัดพะเยา : อำเภอปง (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๒๓ คน) อำเภอเชียงคำ (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๑๑ คน)
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel