FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 23 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:30:43
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๒๒ ส.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๒๓ ส.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

            - แผ่นดินไหวล่าสุด (ในภูมิภาคเอเชีย)มีขนาด ๕.๓ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๘๖.๘ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๘.๓๘ น.ตามเวลาประเทศไทย EASTERN NEW GUINEA REG, PAPUA NEW GUINEA ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้ประเทศไทยมีฝนกระจายถึงเกือบทั่วไปและมีฝนตกหนักบางแห่ง

         อนึ่ง พายุไต้ฝุ่น “เทมบิง” (TEMBIN) มีทิศทางการเคลื่อนตัวไปทางไต้หวัน และประเทศจีนตอนใต้ ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทาง

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ๖๗.๒ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕

         - บ.ห้วยข่า ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๙๐ มม. (นายบรรจงจิต เอื้อยตะ)

            - บ.นางแลใน ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นายศรีเดช หน่อแก้ว)

         - บ.แก้งอุดม ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายสิทธิ์ วรรณนา)

         - บ.หุ้วยขุ่น ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๕ มม. (นายปรีชา จำแน่)

         - บ.ริมกก ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายประสงค์ ใจยะ)

         - บ.ปากช่อง ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายพงษ์เลิศ เปรมใจทวียม)

         - บ.ขี้เหล็ก ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘ มม. (นายนา เนยกิ่ง)

         - บ.สันทรายมูล ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายดวงจันทร์ จันทาพูน)

         - บ.คลองเตย ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายคะนึง กรกิ่ง)

         - บ.ดอกบัว ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔ มม. (นายบาล บุญก่ำ)

         - บ.เวียงวาย ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เช้านี้อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายธงชัย ส่างสุ)

         - บ.หนองบัว ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา เช้านี้อากาศมืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายบันเทิง บุญธรรม)

         - ต.สันกลาง ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา เช้านี้อากาศแจ่มใส สลับมีแดด (นายยุทธ มานะ)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- จังหวัดอุบลราชธานี : อำเภอบุณฑริก (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๖๘ คน)

- จังหวัดเชียงราย : อำเภอเมืองเชียงราย (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๒๘ คน)

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 

- จังหวัดพะเยา : อำเภอเมือง (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๐๒ คน) อำเภอปง (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๒๓ คน)
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel