FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ห้วยไม่แก่น ม.11 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช_สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ฝนหยุดตกแล้ว

วันที่ 23 ส.ค. 2555 21:22:17
 
บ.ห้วยไม่แก่น ม.11 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช_สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ฝนหยุดตกแล้ว_คุณ โชคดี พิทักษ์พิเศษ
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel