กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่ตะ ม.1 ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่_ฝนตกช่วงเที่ยงตกเล็กน้อยขณะนี้หยุดแล้วฟ้าครึ้ม

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 24 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 14:30:26
 
บ.แม่ตะ ม.1 ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่_ฝนตกช่วงเที่ยงตกเล็กน้อยขณะนี้หยุดแล้วฟ้าครึ้ม_คุณสุชาติ แสงทา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS