FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.น้ำน้อย ม.4 ต.สวนขัน อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช_ฝนตกช่วงเที่ยงตกปรอยๆขณะนี้ยังปรอยๆอยู่ท้องฟ้ามืดครึ้ม

วันที่ 24 ส.ค. 2555 14:58:05
 
บ.น้ำน้อย ม.4 ต.สวนขัน อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช_ฝนตกช่วงเที่ยงตกปรอยๆขณะนี้ยังปรอยๆอยู่ท้องฟ้ามืดครึ้ม_คุณเพทาย เพชรา
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel