กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
ประกาศฉบับที่ ๒๖/๒๕๕๕ ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ระหว่าง ๒๔-๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ นี้

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 24 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 17:20:33
 

ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี

เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระยะ ๑-๒ วันนี้

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณี
และประชาชนทั่วไป พื้นที่จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต ตรัง และสตูล เฝ้าระวังภัย
ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระหว่างวัน
ที่ ๒๔ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยอำเภอเมือง กะเปอร์ สุขสำราญ จังหวัดระนอง อำเภอคุระบุรี ตะกั่วป่า กะปง ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา อำเภอห้วยยอด นาโยง ย่านตาขาว ปะเหลียน จังหวัดตรัง และอำเภอทุ่งหว้า มะนัง ควนกาหลง ควนโดน จังหวัดสตูล เนื่องจากมีฝนตกหนักและตกต่อเนื่อง บางพื้นที่วัดปริมาณน้ำฝนสะสม ๓ วัน ได้มากกว่า ๓๐๐ มิลลิเมตร ทำให้ดินชุ่มน้ำและอาจถล่มลงมาได้ ทั้งนี้ให้อาสาสมัครเครือข่ายฯ
ของกรมทรัพยากรธรณี เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
และวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง หากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่ม
และน้ำป่าไหลหลาก ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้ว

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๒๖/๒๕๕๕ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕

เวลา ๑๗.๐๐ น.

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS