FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันจันทร์ที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 27 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 09:17:38
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันจันทร์ที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๒๖ ส.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๒๗ ส.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

๓๔

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๘

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

            - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๕.๑ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๕๗.๑ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๓๙ น. ตามเวลาประเทศไทย ANTOFAGASTA, CHILE ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - ร่องมรสุมได้เลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้
ทั่วประเทศยังมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักบางแห่งในระยะ ๑
-๒ วันนี้ อนึ่ง พายุไต้ฝุ่น “เทมบิง” (TEMBIN)
อยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน คาดว่าจะเคลื่อนตัวเลี้ยวกลับไปทางเกาะไต้หวัน

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.เมือง จ.ระนอง ๑๖๑.๕ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕

         - บ.พรรั้ง ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕๕ มม. (นายอนันต์ เกียงเตียด)

         - บ.ตาพลาย ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๓๐ มม. (นายวิเชียร ถีระวงษ์)

         - บ.ไทรงาม ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๙๐ มม. (นายฉุย อ่อนน้อม)

         - บ.บางลำพุ ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นายศักดา แดงจน)

         - บ.หนองไม้หอม ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายประทีป โถเรศ)

         - บ.อ่างหิน ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายอดิศร วารีนิล)

         - บ.สระโอ่ง ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายชริน เอื่อมชื่น)3

         - บ.ฝ่ายท่า ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายนุกุล บุญถนอม)

         - บ.แกลง ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสนิท หัสคุณ)

         - บ.แม่เปือง ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายจรินทร์ วงศ์ธานี)

         - บ.ห้วยเรียน ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายจำลอง รังสรรค์)

         - บ.นาหมอ ต.เมืองลี อ.นาหมื่น จ.น่าน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายวล บัตริยะ)

         - บ.วังเจริญรัตน์ ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายมนัส บุญมา)

         - ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นางสมใจ โพธิ์เหลือง)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

               - จังหวัดจันทบุรี : อำเภอมะขาม (เครือข่ายฯ จำนวน ๕๕ คน) อำเภอบ่อไร่ (เครือข่ายฯ จำนวน ๓๐ คน)

- จังหวัดตราด : อำเภอบ่อไร่ (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๐๑ คน) อำเภอเขาสมิง (เครือข่ายฯ จำนวน ๘๖ คน)

- จังหวัดระนอง : อำเภอสุขสำราญ (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๓ คน) อำเภอกะเปอร์ (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๓๘ คน)

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 

 

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel