FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
ประกาศฉบับที่ ๒๗/๒๕๕๕ ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ระหว่าง ๒๗-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ นี้

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 27 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 15:41:05
 

ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี

เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระยะ ๑-๒ วันนี้

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณี และประชาชนทั่วไป พื้นที่จังหวัดจันทบุรี ตราด ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล เฝ้าระวังภัย ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยอำเภอเขาคิชฌกูฏ มะขาม ขลุง จังหวัดจันทบุรี อำเภอบ่อไร่ เขาสมิง เกาะช้าง จังหวัดตราด อำเภอเมือง กะเปอร์ สุขสำราญ จังหวัดระนอง อำเภอคุระบุรี ตะกั่วป่า จังหวัดพังงา อำเภอเมือง เขาพนม จังหวัดกระบี่ อำเภอห้วยยอด นาโยง ปะเหลียน จังหวัดตรัง และอำเภอควนกาหลง ควนโดน จังหวัดสตูล เนื่องจากบางพื้นที่มีฝนตกหนักและตกต่อเนื่อง ระดับน้ำในลำคลองได้เพิ่มสูง โดยวัดปริมาณน้ำฝนรอบ ๒๔ ชั่วโมง ได้มากกว่า ๑๕๕ มิลลิเมตร ทำให้ดินชุ่มน้ำและอาจถล่มลงมาได้ ทั้งนี้ให้อาสาสมัครเครือข่ายฯ ของกรมทรัพยากรธรณี เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก และวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง หากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่ม และน้ำป่าไหลหลาก ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้ว

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๒๗/๒๕๕๕ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕

เวลา ๑๕.๓๐ น.
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel