กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ม่วงคำ ม.1 ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่_สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 16:43:58
 
บ.ม่วงคำ ม.1 ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่_สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก_คุณ สุภาพ เคลื่อนโพธิ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS