กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปง หมู่ 7 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:06:16
 
บ.ปง หมู่ 7 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย_คุณ คำอ้าย ไชยวงศ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS