กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ซำเจียง หมู่ 2 ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย_เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก อากาศร้อนอบอ้าว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:35:37
 
บ.ซำเจียง หมู่ 2 ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย_เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก อากาศร้อนอบอ้าว_คุณ เหลา เทพรักษ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS