FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 31 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 09:31:10
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๓๐ ส.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๓๑ ส.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

๑๖

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๔

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

            - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๙ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๐.๐ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่
๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๓๕ น. ตามเวลาประเทศไทย
CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE ไม่มีรายงาน
ความเสียหาย (ที่มา
: USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ทั่วประเทศมีฝนลดลง

         อนึ่ง ร่องมรสุมกำลังแรงจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ ๑-๖ กันยายน ๒๕๕๕ จะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนหนักบางแห่ง

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ สถานีการเกษตรดอยมูเซอร์ จ.ตาก ๔๔.๘ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕

- สถานีวิทยุ FM ๙๐.๒๕ ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายทวี เฉียบแหลม)

- บ.ห้วยรัง ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายคนึง นุชนุ่ม)

- บ.ละว้า ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายประเวก อยู่รอด)

- บ.ไร่ใหม่ ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายประจิน คงมั่น)

         - บ.แม่กะสี ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายเตือน แก้วกล้า)

- บ.ปางข้าวสาร ต.แม่เลย์ อ.แม่วงค์ จ.นครสวรรค์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายพลู ขุนหมื่น)

- บ.ท่าเสลา ต.ยางกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายประเทือง ใจเงิน)

- บ.ยางขาว ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายแก้วสุริยะ บุญสมยา)

         - บ.อังควาย ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสงวน ขัดสี)

         - บ.สมัยเสรี ต.สมัย อ.สบปราบ จ.ลำปาง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายจิตต์ ทินวัง)

- บ.ปางไม้ ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่ เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ไม่มีฝนตก (นายอิจ กิ่งสุภา)

- บ.แม่นะ ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ไม่มีฝนตก (นายธีรยุทธ อุทธาปา)

- บ.แม่สอง ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายนิพันธ์ ปวงคำ)

- บ.ต้ำพระแล ต.บ้านต้ำ อ.เมือง จ.พะเยา เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นางเพ็ญจันทร์ ปวนคำ)

- บ.ผามูบ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายดำเนิน เชียงพันธ์)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

            - เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มี

    พื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel