FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันเสาร์ที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 1 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 10:30:11
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันเสาร์ที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๓๑ ส.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑ ก.ย. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

๑๑

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๒๑

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

๑๒

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

            - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๖ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๓๕.๑ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๕๖ น.ตามเวลาประเทศไทยOFF THE COAST OF EL SALVADOR ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - ในช่วงวันที่ ๑ – ๖ กันยายน ๒๕๕๕ ร่องมรสุมกำลังแรงจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร ระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ไว้ด้วย

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.เมือง จ.นครพนม ๑๐๒.๔ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๕

- บ.คลองไพบูลย์ ต.ตะเคียนทอง อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๕ มม. (นายจำนง แท่งทอง)

- บ.คลองกระสือ ต.ตะเคียนทอง อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายสมัย วุฒิชัย)

- บ.วัดป่า ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๒ มม. (นายยงยุทธ สอยจิ๋ว)

- บ.ฟากทุ่ง ต.น้ำริด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายสมหมาย นวลศรีใส)

- บ.ทุ่งตะโก ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายสมพร วังคีรี)

- บ.โคก ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายไพโรจน์ มีพา)

         - บ.โตก ต.บ้านโตก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายลำพัน พรมท่อน)

- บ.น้ำกุ่ม ต.น้ำกุ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายอาทิตย์ แก้วทิพศาล)

- บ.โคกสาริกา ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายตัณฑเสถียร น้ำจั่น)

- บ.หนองไม้หอม ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายประทีป โถเรศ)

- บ.ทุ่งกระบอก ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายตรวจ สนเถ็ง)

- บ.ตะบกเตี้ย ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายภิรมย์ แย้มสวน)

         - บ.ไหล่น้ำ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายธรรมพัฒน์ เหลืองวิไล)

         - บ.เขาหินตั้ง ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี เช้านี้ท้องฟ้าสลัวๆ ไม่มีฝนตก (นายบุญเอื้อ สว่างปัญญา)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

            - เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel