กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันพุธที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 5 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:57:22
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพุธที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- วันที่ ๓ ก.ย. ๕๕ เวลา ๑๗.๕๐ น. ทธ.ประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ แพร่ พะเยา อุตรดิตถ์ ลำปาง และสุโขทัย ในระหว่างวันที่ ๓ – ๕ ก.ย. ๕๕

- เครือข่ายฯ ทธ.แจ้งว่าช่วงเช้า ๔ ก.ย. ๕๕ เกิดน้ำป่าไหลหลาก บริเวณ บ้านห้วยทรายขาว ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต ๑ ราย และบาดเจ็บ ๑ ราย

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๔ ก.ย. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๕ ก.ย. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

-

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๙ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๐ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕
เวลา ๐๗.๔๘ น. ตามเวลาประเทศไทย SOUTH OF JAVA, INDONESIA ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - ร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนาม ซึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำนี้มีแนวโน้มจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคกลาง ในระยะต่อไป ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยตามที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ราบลุ่มของจังหวัดแพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก กำแพงเพชร พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี บุรีรัมย์ นครราชสีมา อุทัยธานี ลพบุรี สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว ระวังอันตรายจากฝนตกหนักซึ่งอาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันและ            น้ำป่าไหลหลากต่อไปอีกจนถึงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕ นี้

            - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.เมือง จ.ระนอง ๘๔.๙ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕

- บ.พรรั้ง ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๕ มม. (นายสุชาติ พรมทัด)

- บ.สันต้นเปา ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายบุญทรัพย์ หมื่นแสน)

- บ.ต้ำพระแล ต.บ้านต้ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นางเพ็ญจันทร์ ปวนคำ)

- บ.หล่ายขาง ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายอินคำ ศรีจันตา)

- บ.หมอลำ ต.ในวงเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายสมพร อินคำ)

- บ.คลองยาว ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายจีระ คำแสนพันธ์)

- บ.ในหาน ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๔ มม. (นายอวบ จำเริญสุข )

- บ.บางนอน ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายประทีป คงมีศรี)

- บ.กาญจนา ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสมเพชร ก้อนศรีสา)

- บ.ร่องหาด ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายประหยัด อินทอง)

- บ.สบสา ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายสุวรรณ นิลคง)

 

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

            - จังหวัดเชียงใหม่ : อำเภอฝาง (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๔ คน) อำเภอแม่ออน (เครือข่ายฯ จำนวน ๖๗ คน)

         - จังหวัดพะเยา : อำเภอเมือง (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๐๒ คน) อำเภอเชียงคำ (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๑๑ คน)

 

 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 

* สำหรับพื้นที่เฝ้าระวังเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ www.dmr.go.th หัวข้อ “ประกาศกรมทรัพยากรธรณี”IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS