กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปางข้าวสาร ม.26 ต.แม่เลย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกหนักเป็นช่วงๆ ในช่วงบ่าย-เย็น ขณะนี้หยุดตกแล้ว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 6 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 19:04:40
 
บ.ปางข้าวสาร ม.26 ต.แม่เลย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกหนักเป็นช่วงๆ ในช่วงบ่าย-เย็น ขณะนี้หยุดตกแล้ว_คุณ พูล ขุนหมื่น
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS