กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ห้วยเกษียรน้อย ม.16 ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี_เวลา07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 42มม. เช้านี้มีฝนตกอยู่ ท้องฟ้ามืดครึ้ม

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 7 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:36:49
 
บ.ห้วยเกษียรน้อย ม.16 ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี_เวลา07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 42มม. เช้านี้มีฝนตกอยู่ ท้องฟ้ามืดครึ้ม  ระดับในคลองมีปริมาณเพิ่มขึ้นแต่ไม่ล้นตลิ่ง_นายสีไพร หนูพันธ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS