กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ซำนกเหลือง ม.14 ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก_เวลา 07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30มม. เช้านี้มีฝนตกอยู่ ท้องฟ้ามืดครึ้ม

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 7 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:40:54
 
บ.ซำนกเหลือง ม.14 ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก_เวลา 07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30มม. เช้านี้มีฝนตกอยู่ ท้องฟ้ามืดครึ้ม ระดับในคลองอยู่ในระดับปกติ_นายสมหมาย มีศรี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS