กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บ่ิอหวี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี_เวลา 07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40มม.สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ยังไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 7 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 07.50น.
 
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS