FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หินขาว ม.9 ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 80 มม.สภาพอากาศในขณะนีท้องฟ้ามืดครึ้ม และมีฝนตกปรอยๆ

วันที่ 7 ก.ย. 2555 07:38:39
 
บ.หินขาว ม.9 ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 80 มม.สภาพอากาศในขณะนีท้องฟ้ามืดครึ้ม และมีฝนตกปรอยๆ_คุณ จันทร์เพ็ญ พรหมช่วย
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel