กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หินขาว ม.9 ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 80 มม.สภาพอากาศในขณะนีท้องฟ้ามืดครึ้ม และมีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 7 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 07:38:39
 
บ.หินขาว ม.9 ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 80 มม.สภาพอากาศในขณะนีท้องฟ้ามืดครึ้ม และมีฝนตกปรอยๆ_คุณ จันทร์เพ็ญ พรหมช่วย
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS