FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันจันทร์ที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

วันที่ 10 ก.ย. 2555 08:30:00
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันจันทร์ที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ น้ำป่าไหลหลาก

- ดินถล่ม : บ้านปางต้นหนุน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง เกิดดินถล่มลงมาปิดทับเส้นทางบริเวณทางเข้า-ออกหมู่บ้านจำนวนหลายจุด ทำให้ถูกตัดขาดจากภายนอก (ผู้จัดการออนไลน์)

- น้ำป่าไหลหลาก : ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนราษฎร     และพื้นที่การเกษตรจำนวนมาก (ผู้จัดการออนไลน์)

- น้ำป่าไหลหลาก : ตำบลนาทะนุง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน สร้างความเสียหายให้แก่บ้านเรือนราษฎร ซึ่งอยู่ ติดริมน้ำ จำนวน ๑๔ หลังคาเรือน ท่อประปาหมู่บ้านแตก พื้นที่การเกษตรที่ส่วนใหญ่เป็นนาข้าวเสียหายกว่า ๒๐๐ ไร่ คอสะพานในหมู่บ้าน ๒ แห่ง ถูกน้ำเซาะเหลือใช้งานได้เพียงครึ่งเดียว (ผู้จัดการออนไลน์)

- น้ำท่วม : เขตเทศบาลเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ระดับน้ำท่วมสูงจากผิวจราจรกว่า ๑ เมตร และไหลบ่าเข้าท่วมอาคารร้านค้าบางส่วนอย่างต่อเนื่อง (เนชั่นทันข่าว)

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๙ ก.ย. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๐ ก.ย. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๘

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

            - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๘ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๐.๗ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๓๘ น. ตามเวลาประเทศไทย SOUTH OF BALI, INDONESIA ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือ      และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีฝนลดลงอยู่ในเกณฑ์กระจาย ส่วนภาคอื่นๆ มีฝนน้อยในระยะนี้

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จ.อุบลราชธานี ๕๙.๖ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕

- บ.เมืองน้อย ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายบุญส่ง แปลงยวง)

- บ.พงเสลียง ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายมงคล เมืองฟ้า)

- บ.บ้านท่าเสลา ต.ยางกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายประเทือง ใจเงิน)

- บ.อีก้อป่ากล้วย ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายธงชัย วิบูลจิตเจริญ)

- บ.ผาเวียง ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายณัฐธิระภัทร จุดกันทา)

- บ.แม่สลิดหลวง ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายแรม ไพศาลสายชล)

- บ.ท่าโต้ ต.เขามีเกียรติ อ.สะเดา จ.สงขลา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายอนันต์ ขุนมี)

- บ.หล่ายห้วย ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม ฝนไม่ตก (นายสมศรี มีทา)

- บ.เชิงผา ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย เช้านี้อากาศแจ่มใส มีเมฆเล็กน้อย (นายเติง โท๊ะคำเครือ)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

            - จังหวัดเชียงราย : อำเภอแม่จัน (เครือข่ายฯ จำนวน ๕๕ คน) อำเภอเชียงของ (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๕ คน)

         - จังหวัดอุตรดิตถ์ : อำเภอลับแล (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๓๗ คน) อำเภอท่าปลา (เครือข่ายฯ จำนวน ๙๖ คน)
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel