FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันอังคารที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

วันที่ 11 ก.ย. 2555 08:30:25
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอังคารที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ น้ำป่าไหลหลาก

- เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๕๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. ทธ.ประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ลำปาง พะเยา แพร่ และอุตรดิตถ์ ในระหว่าง วันที่ ๑๐ - ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕

- น้ำท่วม : เขตเทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ระดับน้ำสูงกว่า ๓๐ เซนติเมตร ส่งผลให้รถทุกชนิดสัญจรผ่านไปมาอย่างลำบาก (สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น)

- น้ำท่วม : ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ระดับน้ำสูงกว่าสูงราว ๘๐ เซนติเมตร ท่วมผิวจราจรบนถนนมิตรภาพระหว่างหลักกิโลเมตรที่ ๒๑-๒๒ ในเลนคู่ขนานฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ โดยกระแสน้ำไหลเชี่ยวกราก ทำให้เกิดอุบัติเหตุ และรถเสียเป็นระยะๆ การจราจรติดขัดสะสมนับสิบกิโลเมตร (ผู้จัดการออนไลน์)

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๐ ก.ย. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๑ ก.ย. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๗

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

            - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๖ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๐.๗ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๖.๑๗ น. ตามเวลาประเทศไทย NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านประเทศไทยตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้ประเทศไทยมีฝนกระจายถึงเกือบทั่วไป และมีฝนตกหนักได้บางแห่งในระยะ ๑ - ๒ วันนี้

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จ.นครสวรรค์ ๘๓.๕ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕

- บ.ลำรู ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายไสว ป้องเศร้า)

- บ.บางเนียง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายสมบูรณ์ แซ่อึ้ง)

- บ.ไผ่ทอง ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายศรี ทำสุข)

- บ.ห้วยข่า ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นางบรรจงจิต เอื้อยตะ)

- บ.แก้งขี้เหล็ก ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นางพิศมัย พินยศ)

- บ.ต้นงุ้น ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายนิพนธ์ เสียงดี)

- บ.คลองตาเพชร ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายมานัส รัตนะ)

- บ.สบทุ ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๘ มม. (นายวีระวัฒน์ ตั้งอิสราวุฒ)

- บ.น้ำมินเหนือ ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายปรีชา หน่อแนว)

- บ.ห้วยไร่ ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นางสมพร พงษ์สุวรรณ)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

            - จังหวัดลำปาง   : อำเภอเมืองปาน (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๘๓ คน) อำเภอแจ้ห่ม (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๐๙ คน)

            - จังหวัดเชียงราย : อำเภอแม่จัน (เครือข่ายฯ จำนวน ๕๕ คน) อำเภอเชียงของ (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๕ คน)

          - จังหวัดอุตรดิตถ์ : อำเภอลับแล (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๓๗ คน) อำเภอท่าปลา (เครือข่ายฯ จำนวน ๙๖ คน)

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel