กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.น้ำมินเหนือ ม.13 ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา_เวลา07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้15มม.เช้านี้ท้องฟ้าโปร่งใส

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 11 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 07:50:10
 
บ.น้ำมินเหนือ ม.13 ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา_เวลา07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้15มม.เช้านี้ท้องฟ้าโปร่งใสเมื่อวานมีฝนปรอยๆ_คุณปรีชา หน่อแนว
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS