FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันพุธที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 12 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:30:07
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพุธที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ น้ำป่าไหลหลาก

- น้ำท่วม : ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก เกิดเหตุแม่น้ำวังได้ล้นข้ามผนังกั้นน้ำ เป็นเหตุให้น้ำท่วมสูง ๐.๕-๑.๐ เมตร ถนนที่ใช้สัญจรระหว่างหมู่บ้านไม่สามารถใช้สัญจรได้ ราษฎรกว่า ๓๐๐ หลังคาเรือน ได้รับความเดือดร้อน (เนชั่นทันข่าว)

- โคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลาก : เทือกเขาภูแลนคา เขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกตาดโตน ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและมีโคลนถล่ม เป็นเหตุให้มีผู้สูญหายจากน้ำป่าซัดไป ๑ ราย (เนชั่นทันข่าว)

- น้ำป่าไหลหลาก : อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเซาะพนังคอนกรีตวัดต่อแพ              สร้างความเสียหายให้กับถนนดิน ศาลาที่พัก ๑ แห่ง ฝายไม้หินทิ้ง ๒๕ แห่ง สะพานไม้ ๖ แห่ง ท่อคอลกรีต ๓ แห่ง ราษฎร ๒,๖๒๙ คน ๔๘๔ ครัวเรือน รวม ๕ ตำบล ๑๓ หมู่บ้าน ได้รับความเดือดร้อน และพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ๔๙ ไร่ (เนชั่นทันข่าว)

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๑ ก.ย. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๒ ก.ย. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๗

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

            - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๕.๐ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๒๐.๘ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๓.๕๒ น. ตามเวลาประเทศไทย SOUTH OF THE MARIANA ISLANDS ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - ในช่วงวันที่ ๑๒-๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ ร่องมรสุมกำลังแรงจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลาง และภาคตะวันออก ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง  

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๖๐.๓ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕

- บ.ผังปาล์ม ๒ ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นายทศพร โคกเขา)

- บ.ธารปลิว ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายวรรณเดช สังขาว)

- บ.บ่อหิน ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายบุญสม นาเวียง)

- บ.ซำหวายพัฒนา ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายเภา บุญลือ)

- บ.ท่าคลอง ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายวิเชียร ชัยศิริ)

- บ.ลำเลียงใน ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นางกาญจนา พิพัฒผล)

- บ.บางซอย ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายณรงค์ เทพทอง)

- บ.ห้วยข่า ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นางบรรจงจิต เอื้อยตะ)

- บ.มะนัง ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายศุภโชค หมุนมิตร)

- บ.บางนอนใน ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายประทีป คงมีศรี)

- บ.ปลายธารราชรักษา ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายไพจิตร บุญชู)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

            - เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก       จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel