FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

วันที่ 13 ก.ย. 2555 08:43:36
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วม

- น้ำท่วม : ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เกิดเหตุน้ำล้นจากคลองเมม หรือแม่น้ำยมสายเก่าหลากทุ่งเข้าท่วมบริเวณบ้านคลองเมม และโรงเรียนเมมสุวรรณาราม ซึ่งเป็นพื้นที่เขตรอยต่อจังหวัดพิษณุโลก-สุโขทัย ระดับน้ำเพิ่มสูงกว่า ๒๐ เซนติเมตร จนกระทั่งทางโรงเรียนต้องสั่งปิดชั่วคราว (ผู้จัดการออนไลน์)

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๒ ก.ย. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๓ ก.ย. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

๑๐

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๔

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

                - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๗ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๔๗.๗ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕        เวลา ๐๗.๒๒ น. ตามเวลาประเทศไทย GULF OF PARIA, VENEZUELA ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

          - วันที่ ๑๓-๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ ร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีกำลังค่อนข้างแรง ทำให้ประเทศไทยจะมีฝนตกชุกหนาแน่น     และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก

พายุไต้ฝุ่น“ซันปา” (SANBA) มีศูนย์กลางอยู่บริเวณด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ มีความเร็วลมสูงสุด           ใกล้ศูนย์กลางประมาณ ๑๒๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้ไต้หวัน และเกาะโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น          ในช่วงวันที่ ๑๕-๑๖ กันยายน ๒๕๕๕

            - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จังหวัดชัยภูมิ ๗๕.๓ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕

- บ.ทุ่ง ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๒๐ มม. (นายสมัย ทัดศรี)

- บ.แพรกซ้าย ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๒๐ มม. (นางสุขี จันทร์คร)

- บ.คลองกระทิง ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๙๐ มม. (นายอุดม ทสามล)

- หน่วยพิทักษ์ อช.ที่กช.๔ (คลองพลู) ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๕ มม. (นายฉลอง พันธุนาคิน)

- บ.บางเนียง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (สมบูรณ์ แซ่อึ่ง)

- บ.เขาปู่ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นายสุขเกษม แสงทอง)

- บ.บางมัน ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นางระพี น้ำจันทร์)

- บ.เขาขาว ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายอับดลหร่อหมาน บ้านนบ)

- บ.ในเหล ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายสถิตย์ ลู่ตาม)

- บ.เทพพนม ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสมพงษ์ ดำเขียว)

- บ.บ่อไร่ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๙ มม. (นายอำนาจ ยิ้มถนอม)

- บ.ทุ่งดินลุ่ม ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายเซียน ชำนาญดง)

- บ.ยวนสาว ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายพรศักดิ์ เพ็ชรชู)

- บ.เหนือคลอง ต.บ้างส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายอุษา ภิญโญ)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

                - เนื่องจากในสัปดาห์นี้ ร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ อาจทำให้มีฝนตกหนักได้ในบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวจึงควรติดตามข่าวสาร และเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะจังหวัดระนอง พังงา กระบี่ จันทบุรี และตราด


ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐