กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ยวนสาว ม.13 ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกหนักเป็นช่วงๆในตอนเช้า ขณะนี้ยังคงตกต่อเนื่องอยู่

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 13 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 07:33:48
 
บ.ยวนสาว ม.13 ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกหนักเป็นช่วงๆในตอนเช้า ขณะนี้ยังคงตกต่อเนื่องอยู่_คุณ พรศักดิ์ เพ็ชรชู
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS