FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
ประกาศฉบับที่ ๓๓/๒๕๕๕ ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ระหว่าง ๑๓-๑๕ กันยายน ๒๕๕๕ นี้

วันที่ 13 ก.ย. 2555 15:16:26
 

ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี

เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระยะ ๒ – ๓ วันนี้

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณี
และประชาชนทั่วไป พื้นที่จังหวัดระนอง พังงา กระบี่ ตรัง สตูล จันทบุรี และตราด     เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระหว่างวัน
ที่ ๑๓ – ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยอำเภอเมือง ละอุ่น กะเปอร์ สุขสำราญ จังหวัดระนอง       อำเภอเมือง คุระบุรี ตะกั่วป่า กะปง จังหวัดพังงา อำเภอเมือง เขาพนม จังหวัดกระบี่ อำเภอนาโยง ย่านตาขาว ปะเหลียน จังหวัดตรัง อำเภอมะนัง ควนกาหลง ควนโดน จังหวัดสตูล อำเภอเมือง เขาคิชฌกูฏ ขลุง จังหวัดจันทบุรี และอำเภอบ่อไร่      เขาสมิง จังหวัดตราด เนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่อง บางพื้นที่สามารถวัดปริมาณน้ำฝนสะสม ๒ วัน ได้มากกว่า ๒๐๐ มิลลิเมตร ระดับน้ำในลำห้วย-ลำคลองสูงขึ้นมากจนกระทั่งเกือบเต็มตลิ่ง ทั้งนี้ให้อาสาสมัครเครือข่ายฯ ของกรมทรัพยากรธรณี เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก และวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง หากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่ม และน้ำป่าไหลหลาก    ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมปฏิบัติ    ตามแผนเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้ว

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๓๓/๒๕๕๕ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕

เวลา ๑๕.๑๕ น.

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel