FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

วันที่ 14 ก.ย. 2555 08:30:42
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วม

- เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๕๕ เวลา ๑๕.๑๕ น. ทธ.ประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
ในพื้นที่จังหวัดระนอง พังงา กระบี่ ตรัง สตูล จันทบุรี และตราด ในระหว่างวันที่ ๑๓
- ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕

- เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๕๕ เวลา ๒๓.๓๐ น. ทธ.ประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน และอุตรดิตถ์ ในระหว่างวันที่ ๑๓
- ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕

- เครือข่ายฯ ทธ.แจ้งว่า เกิดน้ำป่าไหลหลากบริเวณ ม.๓,๔,๕,๖,๗ บ.เขาหยวก ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง ทำให้สวนยางและบ้านเรือนได้รับความเสียหาย มีการแจ้งให้อพยพแล้ว

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๓ ก.ย. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๔ ก.ย. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

                - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๕.๔ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๙.๘ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕        เวลา ๐๖.๔๐ น. ตามเวลาประเทศไทย SOUTH OF JAVA, INDONESIA ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

          - บริเวณความกดอากาศสูงได้แผ่ลิ่มลงมาปกคลุมถึงตอนบนของประเทศไทย ทำให้ร่องมรสุมกำลังแรงที่พาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเริ่มเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ ๑๔ – ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ทำให้ประเทศไทยมีฝนตก      ชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง  ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน

            - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จังหวัดระนอง ๙๓.๘ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕

- บ.บ่อหิน ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๒๐ มม. (นายบุญสม นาเวียง)

- บ.เขาขาว ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๔๕ มม. (นายอับดลหร่อหมาน บ้านนบ)

- บ.พรรั้ง ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๔๐ มม. (นายฉลาด พัตจุน)

- บ.นางแลใน ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๔๐ มม. (นายศรีเดช หน่อแก้ว)

- บ.บางนอนใน ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๒๐ มม. (นายประทีป คงมีศรี)

- บ.บางหิน ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๙๕ มม. (นายศิวพงษ์ อาจหาญ)

- บ.โรงเรียนบ้านกลาง ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายสมพัก โสมนัส)

- บ.บางเนียง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๕ มม. (นายสมบูรณ์ แซ่อึ้ง)

- บ.ลำขนุน ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายวิน อนุรักษ์)

- บ.บูเก็ต ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายรอดีน สัสดี)

- บ.เมืองรวง ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายประยูร เดชะคำแก่น)

- บ.คลองใหญ่ ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายนิยม เกิดสุข)

- บ.สันนายาว ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายถวิล ใจธรรม)

- บ.โตน ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายเหม ตามาต)

- บ.แม่สรวย ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๕ มม. (นายอินทน เกเย็น)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

                - จังหวัดเชียงราย : อำเภอแม่จัน (เครือข่ายฯ จำนวน ๕๕ คน) อำเภอเมือง (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๒๘ คน)

            - จังหวัดพังงา : อำเภอคุระบุรี (เครือข่ายฯ จำนวน ๕๔ คน) อำเภอตะกั่วป่า (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๐ คน)

            - จังหวัดระนอง : อำเภอเมือง (เครือข่ายฯ จำนวน ๓๘ คน) อำเภอสุขสำราญ (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๓ คน)

            - จังหวัดกระบี่ : อำเภอเมือง (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๐๒ คน) อำเภอเขาพนม (เครือข่ายฯ จำนวน ๗๗ คน)

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel